Op onze boerderij worden koeien gehouden van het ras Blonde d’Aquitaine. Deze dieren worden gehouden op een zo natuurlijk mogelijke manier.
In de zomer lopen ze in de weide met hun kalveren die in het voorjaar geboren zijn. Deze kalveren blijven minimaal 5 maanden bij hun moeder.
In het najaar worden de koeien weer naar binnen gehaald waar ze in de potstal en hellingstal warm en droog de winter door kunnen komen.
Zo gauw het weer het toelaat mogen ze samen met hun nieuwe kalf weer naar buiten.
Het voer wat het vee krijgt bestaat voornamelijk uit gras en maïs.
Dit telen wij zelf. De potstal wordt dagelijks opgestrooid met nieuw stro. De mest wordt iedere week uit de stal gereden en opgeslagen in de mestput.
Voor het bemesten van ons land gebruiken we alleen de mest van de koeien, en geen kunstmest.
We proberen de weides leefbaar te houden voor al het leven, inclusief de insecten en weidevogels. Op deze manier proberen we zoveel mogelijk natuurvriendelijk te produceren.

Het ras Blonde d’Aquitaine vindt haar oorsprong in de Zuidwest-Franse regio Aquitanië.
Het ras staat bekend om het makkelijk afkalven in tegenstelling tot andere vleesvee rassen, en de mogelijkheid om te leven op een vrij karig rantsoen.
Om de laatste reden worden ze vaak ingezet voor het begrazen van natuurgebieden.

Meer informatie over het ras Blonde d’Aquitaine kunt u vinden bij het stamboek: https://www.blondestamboek.nl/